Hỗ trợ : Support@joplay.net

Công ty Phế liệu hòa phát 34 Lượt xem

Công ty Phế liệu hòa phát

34 Lượt xem
Giới thiệu về Công ty

Phân loại phế liệu Chất Thải Nguy Hại từ Nhà máy sản xuất và các phòng ban khác nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy trình thủ tục về quản lý PP/CTNH.

Chịu trách nhiệm nhận và thực hiện theo dõi kế hoạch sản xuất từ cấp trên nhằm chủ động bố trí kho bãi để nhập Phế Liệu/Phế Phẩm và CTNH hoàn kho từ các bộ phận. Thực hiện cân xe trước và sau khi xuất bán PP nhằm đảm bảo tốt cho việc kiểm soát trọng lượng hàng xuất bán.

Thực hiện và kiểm tra tồn kho hằng ngày đảm bảo tồn kho thực tế và hệ thống chính xác theo từng chủng loại
Kiểm tra tồn kho trên báo cáo nhập xuất phế phẩm phế liệu so với tồn kho trên SAP đảm bảo tồn kho thực tế và hệ thống chính xác. Chịu trách nhiệm thực hiện cập nhật thông tin trên hệ thống SAP theo đúng chứng từ đảm bảo kịp thời,chính xác

Tổng hợp và báo cáo số lượng CTNH nhập vào kho trong tháng cho cấp trên gửi cho các bộ
Phối hợp với nhóm công nhân kho thực hiện cân, bao gói phế phẩm, CTNH nhằm đảm bảo mặt hàng thanh lý đúng chủng loại không lẫn lộn với các Phế phẩm, CTNH khác. Thực hiện liên hệ với bộ phận QA để cập nhật thông tin về các yêu cầu luật định về bảo quản, quản lý kho CTNH

Cập nhật số liệu nhập xuất phế phẩm, phế liệu, CTNH vào file theo dõi hằng ngày, sổ giao nhận chất thải nguy hại đảm bảo đầy đủ chính xác Phối hợp với Phòng Kế Toán kiểm kê kho theo định kỳ nhằm đảm bảo tồn kho thực tế và hệ thống chính xác, đồng thời các sự sai lệch được kiểm soát và điều chỉnh kịp thời.

Thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của các chứng từ trước khi thực hiện nhập – xuất kho nhằm đảm bảo đúng quy trình thủ tục. Sắp xếp hàng hóa trong kho theo đúng sơ đồ lô đã được phê duyệt, cập nhật bảng nhận dạng, tem lô đầy đủ

Thực hiện quá trình nhập – xuất- lưu trữ, bảo quản phế liệu, phế phẩm, CTNH, tuân thủ đúng số lượng, chủng loại và thời gian giữa thực tế và SAP theo quy trình, HDCV. Kiểm soát và thực hiện các qui định về việc lưu trữ, phân loại các chất thải nguy hại đảm bảo tuân thủ luật định. Tổng hợp và báo cáo sô liệu Nhập – Xuất – Tồn kho trong ca

Công ty này không có công việc tích cực

Liên hệ chúng tôi

Về chúng tôi

Đăng ký nhận bản tin từ chúng tôi